“Художествено творчество и етикет”

„Художествено творчество и етикет“ е иновативна форма за социализиране на малчуганите в съвременното ни общество. Тя стимулира свободния им избор и насоки за развитие. Целта е да се разкрие истинската природа на детето и още една възможност да му помогнем да се справя само. Да го поощрим да работи, да се концентрира, да развива чувство за ред и дисциплина, които са необходими за „живия живот“. Заниманията са под формата на занимателни, познавателни и интерактивни игри, етюди и дейности, съобразени с възрастовата група деца. Използват се разнообразни материали – хартия, картон, цветни моливи, бои, пастели, тъкани, моделин, глина, пластелин, дървени елементи, копчета, конци, прежди и др.
Програмата „Художествено творчество и етикет“ се състои от няколко основни модули

1. Модул „Творчество“ (моделиране, рисуване, приложни техники, шиене, цветове, форми, таланти)
2. Модул „Живей активно“ (спортове и активност за деца)
3. Модул „Етикет на хранене“ (полезни и вредни храни, основни правила и поведение на масата)
4. Модул „Етикет на поведение“ (стойка, походка, жестове, привички, учтивост, контрол на емоциите)
5. Модул „Етикет на обноски“ (език и правила на общуване, култура на речта, презентации)
6. Модул „Етикет облекло“ (привлекателност, стил, мода, хигиена, чистота, излъчване)
7. Модул „Интелектуален избор“ (занимания по метода „Монтесори“)

Все още няма коментари

Остави коментар

изчисти полетата