Държавни образователни изисквания за децата от I до IV възрастова група

Направление “БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА”
Български език и литература
Направление “МАТЕМАТИКА”
Математика
Направление “ОКОЛЕН СВЯТ”
Околен свят
Направление “ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО”
Изобразително изкуство
Направление “КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ”
Конструиране и технологии
Направление “МУЗИКА”
Музика
Направление “ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА”
Физическа култура

Все още няма коментари

Остави коментар

изчисти полетата