Документи

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2017 ДО 30.09.2017

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2017 ДО 30.06.2017

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2016 ДО 31.12.2016

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2016 ДО 30.09.2016

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2016 до 30.06.2016г”

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2016 до 31.03.2016г”

“Бюджет 2016 година”

“Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2015 до 31.12.2015г”

“Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01.2015 до 31.03.2015 година”

“Отчет за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01.2015 до 30.09.2015 година”

Все още няма коментари

Остави коментар

изчисти полетата